Dokumenty

Dokumenty

Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru

Všeobecné ustanovenia

Stiahnuť dokument vo formáte PDF

PDF

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy

Okresný úrad Bratislava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Stiahnuť dokument vo formáte PDF

PDF

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

Okresný úrad Trnava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Stiahnuť dokument vo formáte PDF

PDF

Obchodný register

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava


Stiahnuť dokument vo formáte PDF

PDF

IČO + DPHStiahnuť dokument vo formáte PDF

PDF
Top